Welke boetes mag de Belastingdienst opleggen?

De belastingdienst kan een boete opleggen als er niet of te laat aangifte is gedaan of als de verschuldigde belasting niet of te laat wordt betaald, weet zzp boekhouder 

IB en VpB

De maximale boete voor het niet of te laat doen van de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bedraagt met ingang van 1 januari 2010 EURO 4.920. Dat was EURO 1.134. Bij een eerste verzuim in de vennootschapsbelasting bedraagt de boete EURO 2.460. Voor de inkomstenbelasting is de boete bij een eerste verzuim EURO 226, bij een tweede verzuim is de boete EURO 984.

over de auteur