Wijzigingen in 2010 mbt eigen woning (fiscale tips)

In 2010 wijzigen een aantal belastingregels voor kopers of bezitters van een eigen woning, weet zzp boekhouder Vereniging Eigen Huis heeft de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij gezet. Het betreft veranderingen in de inkomstenbelasting, het successierecht, de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (btw).

Inkomstenbelasting
De belangrijkste wijziging in de inkomstenbelasting is dat de bijleenregeling is vereenvoudigd. Met name voor mensen die met de bijleenregeling en de goedkoperwonenregeling te maken hebben, is deze vereenvoudiging van belang.
 Lees meer over de wijziging in de bijleenregeling

Tijdelijke verhuur oude woning eenvoudiger
Verder kunt u uw te koop staande woning nu makkelijker tijdelijk verhuren. Gedurende de periode dat u de woning verhuurt, valt deze in box 3 en heeft u geen recht op renteaftrek. Mocht de woning echter daarna weer leeg in de verkoop komen, dan kunt u onder omstandigheden weer renteaftrek claimen. Dat is het geval als u op grond van de oorspronkelijke verhuisregeling en de bijbehorende termijnen nog recht zou hebben op renteaftrek.
 Lees meer in het dossier Tijdelijke verhuur

Successierecht
In het successierecht is er dit jaar veel gewijzigd. Zo zijn de tarieven over het algemeen lager en zijn er ook minder tariefschijven. De meeste vrijstellingen zijn verhoogd. Er verandert met name veel voor ongehuwd samenwonenden en meerrelaties. Daarnaast worden sommige vruchtgebruiksituaties minder gunstig behandeld als onder het oude successierecht.
 Tarieven successie- en schenkingsrecht omlaag

Overdrachtsbelasting
De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van rijksmonumenten die vanaf 1 mei 2009 ook voor particulieren gold (en daarvoor alleen voor rechtspersonen), vervalt per 1 januari 2010. Zowel particulieren als rechtspersonen betalen dus per 1 januari 2010 overdrachtsbelasting bij de verkrijging van monumenten. De vrijstelling wordt vervangen door zogenaamde doelgerichte subsidies. Als hier meer over bekend is, dan zullen wij u daarover informeren.
 Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aankoop monumentenpand vervalt

Omzetbelasting (btw)
Het schilderen en stukadoren van woningen van twee jaar of ouder wordt goedkoper. Het btw-tarief voor deze werkzaamheden is verlaagd van 19% naar 6%. Voorheen gold dit lage btw-tarief alleen voor schilder- en stukadoorswerkzaamheden aan woningen ouder dan 15 jaar. Daarnaast vallen isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar vaak onder het lage btw-tarief.
 Lees meer over de verlaagde btw voor isolatiewerkzaamheden

over de auteur