Wisselende inkomens? Vraag middeling aan (tips!)

Door de hoge winsten van de ZZP’er in jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 en de crisis in 2009 is het mogelijk dat de zzp’er kampt met omzet verlies. Deze winstdaling is uiteraard zeer vervelend, maar heeft u zeer hoge schommelingen in uw inkomen dan kan de ZZP’er wellicht door middeling van inkomens eerder betaalde Inkomstenbelasting terugvragen, weet ZZP boekhouder

.

Bij middeling moet de zzp’er de volgende regels in acht nemen, vraag uw ZZP boekhouder voor meer tips:

De middelingsregeling is er voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.De ZZP’er kan alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2009, 2008 en 2007).
De ZZP’er heeft gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.
De ZZP’er mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
De ZZP’er moet zijn  verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.
De ZZP’er stuurt de berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.
Heeft de ZZP’er in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.
De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt de ZZP’er niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt u een teruggaaf aan de zelfstandige zonder personeel.

over de auteur