WOZ waarde bepalen van een bedrijfspand

De WOZ waarde bepalen van een bedrijfspand loont! Wanneer u eigenaar bent van een bedrijfspand dan bent u verplicht onroerendezaakbelasting (OZB) te betalen. Deze OZB bestaat uit twee delen te weten de eigenaren belasting én de gebruikersbelasting. Wanneer het bedrijfspand op 1 januari van het jaar in uw bezit is moet u dat jaar voor het pand de eigenarenbelasting betalen. Maakt u op 1 januari van het pand gebruik dan moet u dus gebruikersbelasting betalen. Bent u eigenaar én maakt u gebruik van het pand dan betaalt u zowel eigenarenbelasting als gebruikersbelasting. De hoogte van de eigenaren- én gebruikersbelasting wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de waarde van het pand. Het pand wordt daarom, door de Gemeente waar het pand staat, getaxeerd. De WOZ waarde bepalen blijft een soort schatting en kan daarom onterecht te hoog zijn.

Als ondernemer weet u alles van belastingen maar ook over WOZ waarde bepalen?

De WOZ waarde bepalen gebeurd dus door middel van een taxatie van het pand. WOZ betekent (Wet Waardering Onroerende Zaken). U betaald een door de Gemeente vastgesteld percentage OZB op basis ven de WOZ waarde van uw pand. Als ondernemer weet u in de regel alles over belastingen én belasting betalen. Maar in de meeste gevallen wordt er niets gedaan met de Onroerendezaakbelasting (OZB). Wist u dat er geld te besparen valt op deze OZB? De Gemeente berekend de OZB namelijk aan de hand van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken). Aan de hand van deze WOZ wordt ook bepaald wat ondernemers die eigenaar zijn van een pand mogen afschrijven. Bekijk daarom uw WOZ aanslag eens goed.

Bezwaar aantekenen met behulp van een gediplomeerde taxateur

Het is altijd mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ waarde. Natuurlijk kunt u zelf bezwaar maken tegen de WOZ waarde van uw pand. Maar de WOZ waarde bepalen van een bedrijfspand, een kantoorpand of een winkelruimte is gecompliceerd en vraagt om veel tijd. Neem daarom een deskundig bureau in de arm. Zij zijn deskundige op het gebied van de Wet WOZ en kunnen daarom eenvoudiger de WOZ waarde bepalen en bekijken of de taxatie gegrond is. Zij weten ook alles van bezwaar- en beroepsprocedures.

De deskundige weet precies of het zin heeft om bezwaar te maken tegen bepaalde WOZ waarde.

Wanneer u denkt dat het WOZ waarde bepalen van uw bedrijfspand, kantoorpand of winkelpand niet goed is gebeurd, dan kunt u een deskundig bureau inschakelen. De taxateur van dat bureau komt dan eerst bij uw pand langskomen om zelf de WOZ waarde te bepalen. Aan de hand van het taxatierapport wordt dan gelijk duidelijk of het zin heeft om bezwaar tegen de WOZ waarde aan in te dienen. In meer dan 90% van de gevallen blijkt inderdaad dat de WOZ waarde van een bedrijfspand, winkelpand of kantoorpand te hoog is.

WOZ waarde verlagen betekend minder onroerendzaakbelasting betalen

Om van de kennis van een gediplomeerd taxateur gebruik bij het WOZ waarde bepalen. U hoeft zich alleen maar in te schrijven bij een bureau dat bewaarschriften indient. Als u dat doet dan betaald de Gemeente de kosten voor het indienen en behandelen van het bezwaarschrift. Daarnaast brengt het bureau voor bezwaar maken 30% van de teveel betaalde OZB belasting in rekening. Zoals eerder gezegd is de WOZ waarde van heel veel bedrijfs- kantoor- én winkelpanden te hoog. Wanneer u door een bureau uw WOZ waarde laat bepalen weten zij direct of bezwaar indienen loont. Wanneer een bezwaar niet wordt gehonoreerd hoeft u géén kosten te betalen.

over de auteur

Laat een antwoord achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *