ZZP-nieuws: Pas op met cookies

Dinsdag 5 juni 2012 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Een van de nieuw ingevoerde regels verbiedt het plaatsen van cookies door websites bij bezoekers. las zzp-nieuws

Het betreft hier een Europese regel, die is bedoeld om de consument meer macht te geven over zijn privacy op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan een website op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. De website kan de informatie uit het tekstbestanden bij een later bezoek lezen.

De nieuwe cookiebepaling komt er op neer dat websites bezoekers moeten informeren en toestemming moeten vragen voordat zij een cookie of andere gegevens op de computer, laptop of mobiele telefoon plaatsen. Daarbij moet duidelijk worden aangegeven wat er met de gegevens wordt gedaan. Dit geldt niet voor cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site. Namelijk als cookies nodig zijn om communicatie uit te voeren of als het opslaan van gegevens of toegang verkrijgen tot gegevens strikt noodzakelijk is voor een door een bezoeker gevraagde dienst.

Bijvoorbeeld als een cookie nodig is om af te rekenen bij een webshop of voor het inloggen bij internetbankieren. Zo zijn cookies om webstatistieken bij te houden niet noodzakelijk voor het uitvoeren van communicatie of strikt noodzakelijk voor het leveren van een door een gebruiker gevraagde dienst en daarvoor moet dus toestemming worden gevraagd. Alleen als er helemaal geen sprake is van het opslaan van gegevens dan wel toegang krijgen tot gegevens van randapparatuur van bezoekers zijn cookies toegestaan. Websites mogen overigens de toegang tot hun site afhankelijk maken van het accepteren van een cookie. Bedrijven en websitebeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij praktische invulling geven aan de nieuwe cookiebepaling. Zo kan de partij die cookies plaatst en leest toestemming vragen door bijvoorbeeld een pop-up.

Als de gebruiker toestemming geeft, kan deze toestemming worden opgeslagen in een cookie, zodat het niet nodig is om bij elk bezoek opnieuw om toestemming te vragen. De OPTA is sinds 5 juni 2012 bevoegd om de nieuwe cookieregels te handhaven. Bij overtreding van de regel kan een boete van maximaal € 450.000 worden opgelegd. De hoogte van de boet is echter van vele factoren afhankelijk. Krijgt een consument ongevraagd cookies op zijn computer, dan kan men dit melden bij

www.consuwijzer.nl. Bron: Min. EL&I, OPTA, Consuwijzer

Tagged with:

over de auteur

Gerelateerde Artikelen

Laat een antwoord achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *