ZZP-tip: Alle info over het huren van een pand

Als u bedrijfsruimte huurt, kunt u alle kosten die u voor de bedrijfsruimte maakt, aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming, weet ZZP boekhouder.

Tot deze kosten behoren onder meer:

de huur
de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke
de inrichtingskosten, zoals vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)

Let op!

U kunt deze kosten inclusief btw aftrekken, voor zover u de btw niet als voorbelasting kunt aftrekken.

Zie ook:

Kosten van uw onderneming

Investeren en inkopen

Afspraken met de verhuurder over de btw

U mag met de verhuurder afspreken dat hij u btw in rekening brengt voor de verhuur van de bedrijfsruimte die u van hem gaat huren. Dit mag alleen als u die btw voor minimaal 90% (bij sommige branches minimaal 70%) als voorbelasting kunt aftrekken. Als u en de verhuurder samen ervoor kiezen de verhuur van het bedrijfspand te belasten met btw, dan moet u in de huurovereenkomst het volgende opnemen:

dat de huur is belast met btw
vanaf welke datum de belaste huur ingaat
een verklaring van u dat u de btw over de huur van het pand voor minimaal 90% kunt aftrekken als voorbelasting
een omschrijving van het pand met de gegevens uit het kadaster
de datum waarop uw boekjaar begint

Zowel u als de verhuurder moet de huurovereenkomst ondertekenen.

Zie ook: de folder ‘Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren’. U kunt deze folder downloaden.

over de auteur