ZZP-tip: bespaar Belasting en schrijf versneld af in 2010

De regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving wordt zodanig verruimd dat investeringen uit 2009 en 2010 volledig versneld kunnen worden afgeschreven, weet ZZP boekhouder

In het investeringsjaar met een maximum van 50%, en het restant – anders dan tot nu toe – in één of meer van de volgende jaren. Door deze aanpassingen wordt het voor ondernemers makkelijker om de regeling beter te benutten. Minister De Jager van Financiën hoopt dat de verruiming resulteert in een groter liquiditeits- en rentevoordeel voor ondernemers.

De eis dat de ondernemer de investering (bijvoorbeeld een machine, auto of computersysteem) vóór 1 januari 2012 respectievelijk 1 januari 2013 in gebruik neemt, blijft wel gehandhaafd. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer.over de auteur