ZZP voordelen t.o.v. loondienst verband

ZZP voordelen t.o.v. loondienstverband, van ZZP boekhouder

Indien u voldoet aan bovenvermelde criteria van de Belastingdienst heeft u

recht op zelfstandigenaftrek,
een startersaftrek gedurende de eerste drie jaar
en een winstvrijstelling van 10 % op uw jaarlijkse winst.
verder kunt u alle beroepsmatige kosten van uw inkomen aftrekken. Te denken valt aan beroepskleding, vakliteratuur, reiskosten, bemiddelingskosten, telefoon etc.

Verzekeringen voor ZZP’ers:

Indien u voorheen in loondienst was dan werd u doorbetaald bij ziekte en vakantie. Bovendien was uw werkgever verantwoordelijk voor de door u uitgevoerde werkzaamheden. Als zelfstandige ZZP er bent u zelf verantwoordelijk hiervoor.

over de auteur