ZZP’er kan dwangsom eisen van Belastingdienst

Sinds 1 oktober 2009 heeft u een nieuw instrument in handen waarmee u de Belastingdienst kunt confronteren. Voor alle nieuwe aanvragen en bezwaren die na 1 oktober 2009 zijn ingediend maar waarop de fiscus niet tijdig heeft beslist, kunt u nu een dwangsom van de Belastingdienst eisen, meldt zzp boekhouder

De Belastingdienst moet zich natuurlijk – net zoals u – houden aan wettelijke beslistermijnen. Nadat u een aanvraag of een bezwaar bij de Belastingdienst heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook de termijn waarbinnen u van de fiscus een beslissing moet ontvangen. Uit rapportages van de Belastingdienst zelf blijkt dat ze nou niet bepaald een ster zijn in het op tijd verwerken van alle aanvragen en bezwaren. Maar u kunt nu dus een dwangsom eisen als de fiscus te laat is.

In gebreke
Dat is ook nog vrij eenvoudig. U hoeft alleen maar het formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen‘ van de website van de Belastingdienst downloaden, in te vullen, te ondertekenen en op sturen naar het belastingkantoor waar u de aanvraag of het bezwaar heeft ingediend. Zo stelt u de fiscus in gebreke en verzoekt u de Belastingdienst alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen. Verder geeft u met het formulier aan dat u meteen een dwangsom eist als u binnen die twee weken geen beslissing ontvangt.

zzp boekhouder

Tagged with:

over de auteur

Gerelateerde Artikelen