Boekhouder-Haarlem

Boekhouder-Haarlem is een betaalbare boekhouder die ook nog zeven dagen per week bereikbaar is.Wij berekenen een vaste- all-in-prijs van 80 euro excl. btw per maand voor uw complete boekhouding. Bel 06-13936399.

Online bij Boekhouder Haarlem

Online uw administratie bijhouden? Bij ons hoeft u geen schoenendoos meer aan te leveren. U  kunt de administratie digitaal aan ons mailen.

Boekhouder verwerkt uw mt-940 bestand van de bank en uw verkoop- en inkoopfacturen.

Uw administratieve gegevens zijn hierdoor altijd actueel en u heeft op ieder gewenst moment een duidelijk overzicht van uw financiën.

Voordelen van online boekhouden

 • U kunt alles digitaal mailen.
 • Wij verwerken uw mt-940-bestand .
 • U heeft sneller de info. Sneller uw btw-aangifte, balans en aangifte Inkomstenbelasting.
 • U bespaart tijd van heen-en weer rijden naar de boekhouder.

Boekhouder Haarlem verzorgt

 • de boekhouding voor de zzp’er
 • aangiften omzetbelasting,
 • balans en winst-en verliesrekening,
 • aangifte inkomstenbelasting van u en uw partner,
 • we zijn zeven dagen per week open,
 • en geven gevraagd én ongevraagd advies,
 • All-inclusive prijs die u als zzp’er bij ons betaald is 80 euro exclusief BTW per maand, of 960 euro excl BTW per boekjaar.

 

Boekhouder-Haarlem

 

Op papier aanleveren

Wilt u nog op de ouderwetse manier – alles in een ordner- aanleveren dan kan dat ook.

Hier onze tips voor de aanlevering bij Boekhouder-Haarlem.

 • Open een aparte bankrekening voor uw bedrijf,
 • Maak in de ordner mapjes met vier tabbladen met de namen: bank, kas, verkopen en inkopen (nog te betalen),
 • Stop de bankafschriften met daarachter de betaalde nota’s achter het mapje bank.
 • Wij gaan ervan uit dat u alles per bank betaalt en niet per kas.
 • Oontvangen facturen mag u ook achter de bank/ kas stoppen, maar draai nog een extra verkoopfactuur uit en stop die op éénvolgende nummervolgorde achter het mapje verkoopfacturen (dus nummer 1,2,3 en niet 1,10,2,6!)Privé-uitgaven (loterij, huur) van privérekening betalen.
 • Doe apart alle verkoopfacturen op nummervolgorde in de map.
 • Stop alle betaalde facturen achter het desbetreffende bankafschrift,
 • Houd alle nog te betalen facturen onder een apart mapje,
 • Doe een kopie van oude aangiften Omzetbelasting in de map,
 • Stop een kopie van oude aangiften IB in de map,
 • Last but not least lever uw machtiging Digid voor de BTW-aangifte en de Inkomstenbelasting aan.

 

 

Boekhouder-Haarlem

Aftrekbare kosten urencriterium

Boekhouder-Haarlem wijst u op voordelen en kosten. Als u als zzp’er 1225 uur of meer voor uw zaak werkt dan komt u in aanmerking voor allerlei aftrekposten.

T
Naast de aftrekbare kosten zijn dit de fiscale aftrekposten voor zzp’er.

Zelfstandigenaftrek

Werkt u als zzp’er voor meer dan 1225 uur voor uw bedrijf dan komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Het voldoen aan het urencriterium is een eerste vereiste. De € 7.030 is aftrekbaar van je nettowinst. Heeft u een verlies of een lager inkomen dan is de zelfstandigenaftrek in de volgende negen jaar nog vooruit verrekenbaar.

Met ingang van 2020 wordt de zelfstandigenaftrek elk jaar afgebouwd. Voor de uren van dit belastingvoordeel telt ook reistijd telt mee. Evenals de tijd die u besteedt aan de boekhouding, netwerkbijeenkomsten, social media en andere zaken die met uw onderneming te maken hebben. De zelfstandigen aftrek is op dit moment (2020) € 7.030.

Startersaftrek: € 2.123

De startende zzp’er krijgt de eerste drie startersaftrek als hij/zij ook aan het urencriterium voldoet.

De eisen zijn:

 • U was een van de afgelopen 5 jaren geen zzp’er;
 • U mag de startersaftrek maximaal 3 jaar aftrekken.

Werkt uw partner voor 525 uur of meer mee in uw zaak dan heeft u ook recht op meewerkaftrek.

KleinschaligheidsInvesteringaftrek: KIA

U krijgt kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u in een boekjaar in totaal voor meer dan 2301 euro excl. BTW investeert in activa die afzonderlijk 450 euro excl btw of meer kosten.

Als de investering lager is dan komen de kosten direct ten laste van uw winst en verliesrekening.

Voor investering in een woonhuis, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto, goodwill, concessies en vergunningen geldt geen KIA.

Het max bedrag waarover u KIA kunt krijgen is € 309.693

Paar Investerings aftrek tips

 • U krijgt geen investerings aftrek als u minder dan € 2.300 excl BTW investeert in 1 jaar.
 • Het hoogste percentage aan KIA dat u kunt krijgen bedraagt 28 procent

Verkoopt u de activa weer binnen 5 jaar dan moet u over de verkoopprijs excl BTW weer desinvesteringsaftrek betalen.

Om voor KIA in aanmerking te komen hoeft u niet 1225 uur of meer voor uw zaak te werken.

 

Boekhouder-Haarlem

 

Fiscale oudedagsreserve

De zzp’er mag, mist hij aan het begin van het boekjaar een positief vermogen heeft in de zaak, 9,44 procent van de winst (met een maximum van € 9.218) reserveren voor de Fiscale Oudedags Reserve (FOR). Let op de FOR kan en mag niet hoger worden dan uw bedrijfsvermogen aan het begin van het jaar.

U betaalt over deze reservering nu geen Inkomstenbelasting. Als u de FOR opneemt, betaalt u wel inkomstenbelasting. Maar dat kan, als u slim bent, tegen een lager IB-percentage zijn. Wilt u tzt geen IB betalen dan kunt u een lijfrente afsluiten.

De FOR wordt met name gebruikt als u in de hoogste schijf valt voor de inkomstenbelasting.

Mkb-winstvrijstelling: 14% aftrek van uw winst

MKB-winstvrijstelling krijgt elke zzp’er die winst maakt.

Meer info Boekhouder-Haarlem

Als u interesse heeft in meer informatie en u ook graag gebruik maken van de kennis en kunde van Boekhouder Haarlem, bel dan met 06-13936399.

Wilt u overstappen van een andere boekhouder, dan kan dat ook. Wij regelen de overstap gratis voor u.

 • mail info@zzp-boekhouder.nl
 • of bel 06-13936399.
 • Zie onze video’s op You Tube
 • Volg ons ZZP-nieuws op Facebook

Laat een antwoord achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *